<nav id="wcm0o"></nav>
<menu id="wcm0o"></menu>
 • <nav id="wcm0o"><strong id="wcm0o"></strong></nav>
 • 傳播國學經典

  養育華夏兒女

  詩經帶拼音:國風·衛風·氓

  作者:佚名 全集:詩經 來源:網絡 [挑錯/完善]

  guó fēng · wèi fēng · méng

  國風·衛風·

  méng zhī chī chī , bào bù mào sī ;

  氓之蚩蚩,抱布貿絲;

  fēi lái mào sī , lái jí wǒ móu 。

  匪來貿絲,來即我謀。

  sòng zǐ shè qí , zhì yú dùn qiū ;

  送子涉淇,至于頓丘;

  fēi wǒ qiān qī , zǐ wú liáng méi ;

  匪我愆期,子無良媒;

  qiāng zǐ wú nù , qiū yǐ wéi qī 。

  將子無怒,秋以為期。

  chéng bǐ guǐ yuán , yǐ wàng fù guān ;

  乘彼垝垣,以望復關;

  bú jiàn fù guān , qì tì lián lián 。

  不見復關,泣涕漣漣。

  jì jiàn fù guān , zài xiào zài yán 。

  既見復關,載笑載言。

  ěr bǔ ěr shì , tǐ wú jiù yán ;

  爾卜爾筮,體無咎言;

  yǐ ěr jū lái , yǐ wǒ huì qiān 。

  以爾車來,以我賄遷。

  sāng zhī wèi luò , qí yè wò ruò 。

  桑之未落,其葉沃若。

  xū jiē jiū xī ! wú shí sāng shèn !

  于嗟鳩兮!無食桑葚!

  xū jiē nǚ xī ! wú yǔ shì dān !

  于嗟女兮!無與士耽!

  shì zhī dān xī , yóu kě tuō yě ;

  士之耽兮,猶可說也;

  nǚ zhī dān xī , bù kě tuō yě 。

  女之耽兮,不可說也。

  sāng zhī luò yǐ , qí huáng ér yǔn ;

  桑之落矣,其黃而隕;

  zì wǒ cú ěr , sān suì shí pín 。

  自我徂爾,三歲食貧。

  qí shuǐ shāng shāng , jiàn jū wéi cháng 。

  淇水湯湯,漸車帷裳。

  nǚ yě bù shuǎng , shì èr qí xíng ;

  女也不爽,士貳其行;

  shì yě wǎng jí , èr sān qí dé 。

  士也罔極,二三其德。

  sān suì wéi fù , mí shì láo yǐ !

  三歲為婦,靡室勞矣!

  sù xīng yè mèi , mí yǒu zhāo yǐ !

  夙興夜寐,靡有朝矣!

  yán jì suì yǐ , zhì yú bào yǐ !

  言既遂矣,至于暴矣!

  xiōng dì bú zhì , xì qí xiào yǐ !

  兄弟不知,咥其笑矣!

  jìng yán sī zhī , gōng zì dào yǐ !

  靜言思之,躬自悼矣!

  jí ěr xié lǎo , lǎo shǐ wǒ yuàn ;

  及爾偕老,老使我怨;

  qí zé yǒu àn , xí zé yǒu pàn 。

  淇則有岸,隰則有泮。

  zǒng jiǎo zhī yàn , yán xiào yàn yàn 。

  總角之宴,言笑晏晏。

  xìn shì dàn dàn , bù sī qí fǎn 。

  信誓旦旦,不思其反。

  fǎn shì bù sī , yì yǐ yān zāi !

  反是不思,亦已焉哉!

  關鍵詞:詩經,敘事,閨怨,民謠,國風,衛風

  解釋翻譯
  [挑錯/完善]

  憨厚農家小伙子,懷抱布匹來換絲。其實不是真換絲,找個機會談婚事。送郎送過淇水西,到了頓丘情依依。不是我愿誤佳期,你無媒人失禮儀。望郎休要發脾氣,秋天到了來迎娶。

  爬上那垛破土墻,遙向復關凝神望。復關遠在云霧中,不見情郎淚千行。情郎即從復關來,又說又笑喜洋洋。你去卜卦求神仙,沒有兇兆心歡暢。趕著你的車子來,為我搬運好嫁妝。

  桑樹葉子未落時,綴滿枝頭綠萋萋。噓噓那些斑鳩兒,別把桑葚吃嘴里。哎呀年輕姑娘們,別對男人情依依。男人若是戀上你,要丟便丟太容易。女人若是戀男子,要想解脫難掙離。

  桑樹葉子落下了,枯黃憔悴任飄搖。自從嫁到你家來,三年窮苦受煎熬。淇水茫茫送我歸,水濺車帷濕又潮。我做妻子沒差錯,是你男人太奸刁。反覆無常沒準則,變心缺德?;ㄕ?。

  婚后三年守婦道,繁重家務不辭勞。起早睡晚不嫌苦,忙里忙外非一朝。誰知家業已成后,漸漸對我施兇暴。兄弟不知我處境,個個見我哈哈笑。靜下心來細細想,獨自傷神淚暗拋。

  當年發誓偕白頭,如今未老心先憂。淇水滔滔終有岸,沼澤雖寬有盡頭?;叵肷贂r多歡樂,談笑之間露溫柔。海誓山盟猶在耳,哪料反目競成仇。莫再回想背盟事,既已終結便罷休!

  譯文二

  那個忠厚老實的人,拿著布匹來換蠶絲。其實并不是真的來換蠶絲, 而是到我這里來商量婚事的。送你渡過淇水,直送到頓丘。不是我故意拖延時間,而是你沒有好媒人呀。請你不要生氣,就把秋天訂為我們的婚期吧。

  登上那倒塌的土墻,遙望那復關。沒有看見復關,我的眼淚簌簌地掉下來。終于看見了復關,我就有說有笑。你用龜板、蓍草占卦,沒有不吉利的預兆。你用車來接我,我帶上財物嫁給你。

  桑樹沒有落葉的時候,它的葉子新鮮潤澤。唉,斑鳩呀,不要貪吃桑葚!唉,姑娘啊,不要同男子沉溺于愛情!男子沉溺在愛情中,還可以脫身。女子沉溺在愛情中,就無法脫身了!

  桑樹落葉的時候,它的葉子枯黃,紛紛掉落下來。自從我嫁到你家,多年來一直過著貧苦的生活。淇水波濤滾滾,水花打濕了車上的布幔。女子沒有什么過錯,但男子的行為卻前后不一致了。男子的愛情沒有定準,他的感情一變再變。

  多年來做你的妻子,家中的勞苦活兒沒有不干的。早起晚對我兇狠起來我的見弟不了解(我的處境),急角之,沒有

  一天不是這樣的。(你的心愿)已經滿足了,就逐漸對我兇狠起來。我的兄弟不了解(我的處境),都譏笑我啊。靜下來想想,只能獨自悲傷。

  原想與你白頭到老,但(現在)白頭到老的心愿讓我怨恨。淇水再寬總有個岸,低濕的洼地再大也有個邊?;叵肷倌陼r一起愉快地玩耍,盡情地說笑。誓言真摯誠懇,沒有想到你會變心。你違背誓言,不念舊情,那就算了吧!

  賞析

  《衛風·氓》是一首上古民間歌謠,以一個女子之口,率真地述說了其情變經歷和深切體驗,是一幀情愛卷的鮮活寫照,也為后人留下了當時風俗民情的寶貴資料。詩中男女雙方的矛盾沖突,從一個側面反映了當時進步勢力與反動勢力的斗爭。這一斗爭所顯示出來的思想,不管在當時還是在以后,都有鼓舞人們反抗惡勢力、追求自由的進步意義。

  這是一首夾雜抒情的敘事詩,將一個情愛故事表現得真切自然。詩中女子情深意篤,愛得坦蕩,愛得熱烈。即便婚后之怨,也是用心專深的折射。真真好一個善解人意、勤勞聰慧、果敢率真、通情明義的鮮明形象。在婚前,她懷著對氓熾熱的深情,勇敢地沖破了禮法的束縛,毅然和氓同居,這在當時來說,是一件難能可貴的事。按理說,婚后的生活應該是和睦美好的。但事與愿違,她卻被氓當牛馬般使用,甚至被打被棄。原因就是當時婦女在社會上和家庭中都沒有地位,而只是的丈夫的附庸。這種政治、經濟的不平等決定了男女在婚姻關系上的不平等,使氓得以隨心所欲地玩弄、虐待婦女而不受制裁,有拋棄妻子解除婚約的權利。“始亂終棄”四字,正可概括氓對女子的罪惡行為。因此她雖曾勇敢地沖破過封建的桎梏,但她的命運,終于同那些在父母之命、媒妁之言壓束下逆來順受的婦女命運,很不幸地異途同歸了。“士之耽兮,猶可說也;女之耽也,不可說也!”詩人滿腔憤懣地控訴了這社會的不平,使這詩的思想意義更加深化。詩中女主人公的慘痛經歷,可說是階級社會中千千萬萬受壓迫受損害的婦女命運的縮影,故能博得后世讀者的共鳴。

  詩中雖以抒情為主,所敘的故事也還不夠完整細致,但它已將女主人公的遭遇、命運,比較真實地反映出來,抒情敘事融為一體,時而夾以慨嘆式的議論。就這些方面說,這首詩已初步具備中國式的敘事詩的某些特征。

  《衛風·氓》這首詩的結構,是和它的故事情節與作者敘述時激昂波動的情緒相適應的。全詩六章,每章十句,但并不像《詩經》其他各篇采用復沓的形式,而是依照人物命運發展的順序,自然地加以抒寫。它以賦為主,兼用比興。賦以敘事,興以抒情,比在于加強敘事和抒情的色彩。

  開頭一、二章,《詩集傳》云:“賦也。”具體描寫男子向女主人公求婚以至結婚的過程。那是在一次集市上,一個男子以買絲為名,向女主人公吐露愛情,一會兒嬉皮笑臉,一會兒又發脾氣,可謂軟硬兼施??墒沁@位單純的女子看不透他的本質,說是必須有人來說媒,最后將婚期訂在秋天。從此以后,女子朝思暮想,“乘彼垝垣,以望復關”,望不到男子所住的復關,便淚流不止;既見復關,就像見到所戀之人,不禁眉開眼笑。她還打卦占卜,預測婚事的吉兇。及至男方派車前來迎娶,她就帶著全部的財物,嫁了過去。這兩章敘事真切,歷歷可見,而詩人作為一個純情少女的自我形象,也刻畫得栩栩如生。方玉潤評這一段云:“不見則憂,既見則喜,夫情之所不容已者,女殆癡于情者耳。”(《詩經原始》)一個“癡”字,點出了此女鐘情之深。

  朱熹《詩集傳》謂第三章“比而興也”,第四章“興也”,也就是說這兩章以抒情為主,詩中皆以桑樹起興,從詩人的年輕貌美寫到體衰色減,同時揭示了男子對她從熱愛到厭棄的經過。“桑之未落,其葉沃若”,以桑葉之潤澤有光,比喻女子的容顏亮麗。“桑之落矣,其黃而隕”,以桑葉的枯黃飄落,比喻女子的憔悴和被棄。“于嗟鳩兮,無食桑葚;于嗟女兮,無與士耽”,則以“戒鳩無食桑葚以興下句戒女無與士耽也”(《詩集傳》)。桑葚是甜的,鳩多食則易致醉;愛情是美好的,人多迷戀則易上當受騙。男人沉溺于愛情猶可解脫。女子一旦墮入愛河,則無法掙離。這是多么沉痛的語言!從桑葉青青到桑葉黃落,不僅顯示了女子年齡的由盛到衰,而且暗示了時光的推移。“自我徂爾,三歲食貧”,一般以為女子嫁過去三年,但另有一種解釋:“三歲,多年。按‘三’是虛數,言其多,不是實指三年。”(程俊英《詩經譯注》)實際上是說女子嫁過去好幾年,夫妻關系漸漸不和,終至破裂。女子不得已又坐著車子,渡過淇水,回到娘家。她反覆考慮,自己并無一點差錯,而是那個男子“二三其德”。在這里女子以反省的口氣回顧了婚后的生活,找尋被遺棄的原因,結果得到了一條教訓:在以男子為中心的社會里,只有癡心女子負心漢。

  詩之五章用賦的手法敘述被棄前后的處境,前六句承上章“自我徂爾,三歲食貧”,補敘多年為婦的苦楚,她起早睡晚,辛勤勞作,一旦日子好過一些,丈夫便變得暴戾殘酷。這個“暴”字可使人想像到丈夫的猙獰面目,以及女主人公被虐待的情景。后四句寫她回到娘家以后受到兄弟們的冷笑?!对娂瘋鳌丰尨硕卧疲?ldquo;蓋淫奔從人,不為兄弟所齒,故其見棄而歸,亦不為兄弟所恤,理固有必然者,亦何所歸咎哉,但自痛悼而已。”說女主人公“淫奔”,固不足取;但其他的話可以幫助讀者理解她當時所受到的精神壓力和由此而產生的內心矛盾。

  第六章賦兼比興,在抒情中敘事,當初他們相戀時,有說有笑;男子則“信誓旦旦”,表示白頭偕老??墒撬€未老時就產生怨恨,而且無法挽回。這里用了兩個比喻:浩浩湯湯的淇水,總有堤岸;廣闊連綿的沼澤,也有邊際。言外之意是:“我的痛苦為什么竟沒有到頭的時候?”《詩集傳》指出“此則興也”,其實它是比中有興。詩人運用這兩個比喻,強烈地抒發了一腔怨憤,訴說了棄婦無邊無際的痛苦。為了擺脫這些痛苦,她下決心與那男子割斷感情上的聯系:“反是不思,亦已焉哉!”從此后不再希望他回心轉意,算了,算了。然而她果真能做到嗎?方玉潤認為:“雖然口縱言已,心豈能忘?”(《詩經原始》)從這女子一貫鐘情的性格來看,她對男子不可能在感情上一刀兩斷,這就是今天常說的悲劇性格。

  這首詩所寫的婚姻悲劇,反映了當時社會普遍存在的情與禮的矛盾與夫權對婦女的壓迫。古禮認為女子嫁人,須有父母之命,媒妁之言。如果“不待父母之命,媒妁之言,鉆穴隙相窺,逾墻相從,則父母國人皆賤之”(《孟子·滕文公》下)。這位女子開始時是在集市上與一平民一見鐘情、私訂終身的,后來又乘垝垣相望,顯然與禮有悖,終遭丈夫的休棄,兄弟的譏諷。她對愛情的熱烈追求與舊禮教產生直接的沖突,因而導致了婚姻悲劇的發生。在幾千年的封建社會中,這是具有典型意義的。

  如上所述,這首詩所寫的故事雖不夠細膩完整,但已講清了基本事實,展示了主人公的命運,有人認為它已具有戲劇因素,不為無見。戲劇的主要因素是在矛盾沖突中刻畫主要人物的性格,這一點此詩業已具備。尤為可貴的是在展示女主人公悲劇命運的同時,詩人以濃墨重彩,描寫了深摯而復雜的感情,或喜或悲,或愛或恨,從而塑造出這是一個有血有肉、有鮮明個性的悲劇人物形象。

  此詩充分運用了賦比興交替使用的手法,時時注意情與景的結合,它首先展示了古代集市貿易的一個側面,以后顯示了古代嫁娶的簡單禮俗。特別是將一條淇水作為背景貫穿全詩,顯示了構思的嚴密與巧妙。如“送子涉淇,至於頓丘”,寫相戀時的依依不舍;“淇水湯湯,漸車帷裳”,寫被棄後再涉淇水返回娘家的情景;“淇則有岸,隰則有泮”,則以生活中所經歷的印象最深的場景興起內心的感情。同是一條淇水,隨著主人公前后處境的不同,表現了悲喜不同的心境,真是情以物遷,情與景會,極為巧妙。

  注釋出處
  [請記住我們 國學夢 www.jeankarajiangallery.com]
  1. 氓:《說文》:“氓,民也。”本義為外來的百姓,這里指自彼來此之民,男子之代稱。蚩(chī)蚩:通“嗤嗤”,笑嘻嘻的樣子。一說憨厚、老實的樣子。
  2. 貿:交易。抱布貿絲是以物易物。
  3. “匪來”二句:那人并非真來買絲,是找我商量事情來了。所商量的事情就是結婚。匪(fēi),通“非”。即,走近,靠近。謀,商量。
  4. 淇:衛國河名,今河南淇河。
  5. 頓丘:衛地名,在淇水之南。一說泛指土丘。
  6. 愆(qiān):過失,過錯,這里指延誤。
  7. 將(qiāng):愿,請。無:通“毋”,不要。
  8. 乘:登上。垝(guǐ)垣(yuán):倒塌的墻壁。垝,倒塌。垣,墻壁。
  9. 復關:衛國地名,指“氓”所居之地。一說指回來的車,“關”為車廂板。一說“復”是關名。
  10. 涕:眼淚。漣漣:涕淚下流貌。
  11. 載(zài):動詞詞頭,助詞,無義。
  12. 爾卜爾筮(shì):燒灼龜甲的裂紋以判吉兇,叫做“卜”。用蓍草占卦叫做“筮”。
  13. 體:指龜兆和卦兆,即卜筮的結果。無咎(jiù)言:就是無兇卦。咎,不吉利,災禍。
  14. 賄:財物,指嫁妝,妝奩。
  15. 沃若:猶“沃然”,像水浸潤過一樣有光澤。
  16. 于(xū):通“吁”,本義為表示驚怪、不然、感慨等,此處與嗟皆表感慨。鳩:斑鳩。傳說斑鳩吃桑葚過多會醉。
  17. 耽(dān):迷戀,沉溺,貪樂太甚。
  18. 說:通“脫”,解脫。
  19. 隕(yǔn):墜落,掉下。這里用黃葉落下比喻女子年老色衰。黃:變黃。
  20. 徂(cú)爾:嫁到你家。徂,往。
  21. 食貧:過貧窮的生活。
  22. 湯(shāng)湯:水勢浩大的樣子。
  23. 漸(jiān):浸濕。帷(wéi)裳(cháng):車旁的布幔。
  24. 爽:差錯,過失。
  25. 貳:有二心。這里指愛情不專一。
  26. 罔:無,沒有;極:標準,準則。
  27. 二三其德:在品德上三心二意,言行為前后不一致。
  28. 靡室勞矣:言所有的家庭勞作一身擔負無余。靡,無。室勞,家務勞動。
  29. 夙:早。興:起來。
  30. 言:語助詞,無義。既遂:愿望既然已經實現。
  31. 咥(xì):笑的樣子。
  32. 靜言思之:靜下心來好好地想一想。言,音節助詞,無實義。
  33. 躬自悼矣:自身獨自傷心。躬,自身;悼,傷心。
  34. 偕老:相伴到老。
  35. 老:年老。
  36. 隰(xí):低濕的地方;當作“濕”,水名,就是漯河,黃河的支流,流經衛國境內。泮(pàn):通“畔”水邊,邊岸。
  37. 總角:古代男女未成年時把頭發扎成丫髻,稱總角。這里指代少年時代。宴:快樂。
  38. 晏晏:歡樂,和悅的樣子。
  39. 旦旦:誠懇的樣子。
  40. 不思其反:不曾想過會違背誓言。反,即“返”字。
  41. 反是不思:違反這些。是,指示代詞,指代誓言。這是重復上句的意思,變換句法為的是和下句葉韻。
  42. 已:了結,終止。焉哉:語氣詞連用,加強語氣,表示感嘆。末句等于說,撇開算了罷!
  用戶評論
  揮一揮手 不帶走一片云彩
  國學經典推薦

  詩經帶拼音:國風·衛風·氓原文解釋翻譯

  古詩國學經典詩詞名句成語詩人關于本站免責聲明

  Copyright ? 2016-2022 www.jeankarajiangallery.com All Rights Reserved. 國學夢 版權所有

  皖ICP備16011003號-2 皖公網安備 34160202002390號

  日韩国产成人无码AV毛片
  <nav id="wcm0o"></nav>
  <menu id="wcm0o"></menu>
 • <nav id="wcm0o"><strong id="wcm0o"></strong></nav>